poniedziałek, 21 maja 2012

Krasiejów - niezwykła wieś na opolszczyźnie

Kościół w Krasiejowie (źródło: Wikimedia)

Historia miejscowości jest bardzo ciekawa. Pierwsze wzmianki na temat Krasiejowa przypadają na rok 1292 r.
Jednak największą sławę przyniosły tej małej wsi rozpoczęte w 1993 wykopaliska paleontologiczne. Sensacyjne odkrycie polegające na wykopaniu dużych fragmentów szkieletów jeziornych i lądowych kręgowców sprzed około 230 mln lat oraz znalezienie przez zespół profesora Jerzego Dzika licznych szczątków dinozauromorfa Silesaurus opolensis przyniosło Krasiejowowi światowy rozgłos.
W odkrywkach napotkano też na liczne skamieniałości płazów z grupy labiryntodontów (Metoposaurus, Cyclotosaurus) i gadów z grupy „tekodontów” (Paleorhinus, Stagonolepis, Polonosuchus). Odkryto także sfenodonty, ryby, bezkręgowce i rośliny.
Dzięki znaleziskom skamieniałości w Krasiejowie utworzono tam dwa muzea, jedno w dawnej szkole i drugie na samym złożu, w Pawilonie Paleontologicznym, gdzie możemy zobaczyć odsłonięty i nienaruszony przez badaczy fragment pokładu iłu z zachowanymi kośćmi i fragmentami szkieletów gadów i płazów.

źródło: Wikipedia
mapa Krasiejów, Krasiejów na mapie Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz