poniedziałek, 11 czerwca 2012

Zamek Malbork

Zamek Malbork


Zamek znajdujący się w Malborku w województwie pomorskim. Dawniej był siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon ten w Polsce zwany jest Krzyżakami). Jest to największy nizinny zamek w Europie.
Jego budowa rozpoczęła się w 1274 roku z inicjatywy Hermanna von Schönenberga. W ciągu 30 lat wzniesiono dom konwentualny (w późniejszym okresie przekształcono go w Zamek Wysoki) z kaplicą, kapitularzem, dormitorium, refektarzem, wewnętrznym dziedzińcem i podzamczem.
W 1309 roku zamek stał się stolicą państwa krzyżackiego.
Nazywany był przez braci zakonnych Grodem Marii (Marienburg). Mimo iż zamek stał się stolicą państwa krzyżackiego na początku XIV wieku, to dopiero w 1324 roku osiadł tu Wielki Mistrz Zakonny. Budowla powstawała etapami. Całość znajdująca się wzdłuż rzeki Nogat ma długość około 700 metrów. Malbork uznawano za twierdzę nie do zdobycia.
Nawet Władysław Jagiełło w 1410 roku nie zdołał zmusić go do kapitulacji. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk, aby wejść do zamku, musiał przekupić najemne wojsko. W 1466 roku na mocy pokoju toruńskiego przyłączono Malbork do Polski. Od tamtego czasu przez kilka wieków swoją siedzibę miało tu starostwo i jeden z najliczniejszych arsenałów. Budowla nie będąc całkowicie w użytku powoli podupadała.
Po I rozbiorze władze pruskie zamieniły zamek na koszary. Został on w tym czasie zdewastowany. W 1817 roku rozpoczęto prace konserwatorskie. Początkowo prowadzili je K. F. Schinkel oraz F. von Quast. Budowla konserwowana w latach 1882 – 1921, została uszkodzona przez wojska sowieckie w 1945 roku. Najbardziej ucierpiały wschodnie partie zamku: prezbiterium Kościoła Najświętszej Maryi Panny z mozaikową figurą Maryi, wieża główna, skrzydło Zamku Średniego oraz zabudowa przedzamcza.
Zamek jest nadal konserwowany. W 1997 roku zamek Malbork wpisano na Listę UNESCO. W skład gotyckiego kompleksu zamkowego wchodzą: Zamek Wysoki (powstał w latach 1276 – 1280 i 1331 – 1344), Zamek Średni wraz z Wielkim Refektarzem (lata powstania 1318 – 1324) i Pałacem Wielkich Mistrzów (z lat 1383 – 1399), a także Zamek Niski (powstały w XIV wieku). Warty zobaczenia jest Pałac Wielkich Mistrzów.
Jest to najbardziej elegancka siedziba europejska pełniąca funkcję reprezentacyjną. Pierwsza faza powstawania Pałacu Wielkich Mistrzów to lata 1330 – 1340. Jego rozbudowa miała miejsce w latach 1382 – 1399. Na początku XVII wieku niektóre pomieszczenia pełniły rolę apartamentów królewskich. Warto zwiedzić tę krzyżacką twierdzę. Jest to największy i najpiękniejszy zamek w Polsce, dlatego jeżeli jeszcze ktoś nie był w Malborku powinien go zobaczyć, bo naprawdę warto.
Artykuł z serwisu Airstar.pl artykuły do przedruku
Autor: Ola

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz